Quy trình làm trứng vịt muối sạch tại Vtech - Farms

31/07/2019
Trứng vịt muối được rửa sạch và ngâm nước muối theo cách truyền thống, không dùng bất cứ hóa chất nào. Rất sạch và ngon

Trứng vịt muối được rửa sạch và ngâm nước muối theo cách truyền thống, không dùng bất cứ hóa chất nào. Rất sạch và ngon.