Qui định đổi hàng

Quý khách hàng có thể thực hiện đổi hàng trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được hàng đã mua tại Vtech-Farms.

Quý khách có thể đổi sản phẩm có giá trị ngang bằng hoặc cao hơn giá trị của sản phẩm cũ. Vtech-Farms không áp dụng hình thức hoàn lại tiền cho sản phẩm đã mua.

Điều kiện đổi hàng:

1. Sản phẩm không nằm trong các nhóm hàng không áp dụng đổi

2. Sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn sản phẩm, nguyên vẹn bao bì và nhãn hàng hóa, còn mới nguyên 100% như khi Vtech-Farms giao hàng cho quý khách, chưa sử dụng, chưa qua giặt rửa, chưa bóc hộp hoặc tem.

3. Giá trị sản phẩm đổi sang phải bằng hoặc cao hơn giá trị sản phẩm đã mua trước đó.

4. Khách hàng phải còn giữ hóa đơn mua hàng tại Vtech-Farms.

5. Không áp dụng đổi cho sản phẩm đã giảm giá.

6. Đối với khách hàng ở xa: ngoài các yêu cầu trên, quý khách sẽ phải thanh toán phí vận chuyển trả hàng.